асаргаа1. 4-н насний хүүхэд өдөрт хэдэн удаа хооллодог вэ?
  1. 2-3 удаа        2. 3-4 удаа     3. 4-5 удаа
2. 4-н насны хүүхэд өдөрт хэдэн цаг нойрсдог вэ?
  1. 8-9 цаг           2. 10-11 цаг    3. 11-12 цаг
3. Хүүхэд суултуурт зөв суун бие зассаж чадах уу?
  1. Тийм             2. Үгүй       3. Тухайн хүүхэдээс шалтгаална
4. 4 наснай хүүхдийн биеийн өндөр ..................байх болно
  1. 103               2. 102          3. 104

No comments:

Post a Comment